Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki został wiceprzewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na przewodniczącego wybrano Andrzeja Szlęzaka, prezydenta Stalowej Woli. Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 24 lipca 2007 r. w Pionkach.

Miasta COP-u mają wspólne dziedzictwo, ale też wspólne problemy. – Te problemy możemy przezwyciężyć wtedy, gdy będziemy mówili jednym głosem w Warszawie i Brukseli – mówi prezydent Stalowej Woli.

Burmistrz Paweł Wolicki uważa, że powrót do idei COP pozwoli na promocję miast przemysłowych i ich ponowny rozwój. Stowarzyszenie chce pozyskać pieniądze na promocję miast zrzeszonych i przyczynić się do ich ponownego rozwoju. W planach Stowarzyszenia jest także organizowanie konferencji i sympozjów naukowych oraz szkoleń poświęconych propagowaniu idei COP-u a także wydawanie publikacji promocyjnych.

Dębica tworzy Stowarzyszenie wraz ze Stalową Wolą, Nową Sarzyną, Nową Dębą, Żabnem i Pionkami. Celem zrzeszenia gmin jest wspieranie i obrona wspólnych interesów miast, w których Eugeniusz Kwiatkowski ulokował 70 lat temu zakłady przemysłowe. Dębicę w Stowarzyszeniu, poza burmistrzem, reprezentuje także Jan Borek, Przewodniczący Rady Miejskiej.