Dębica w grupie inicjatorów powołania Związku Gmin Powiatu Dębickiego

Burmistrz Paweł Wolicki nie kryje zadowolenia z pomysłu utworzenia Związku Gmin Powiatu Dębickiego, który na konwencie wójtów i burmistrzów zgłosił Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica. – Miałem podobny pomysł, wójt zgłosił go jednak pierwszy, dlatego z entuzjazmem popieram jego inicjatywę – mówi burmistrz Wolicki.
             Związek Gmin Powiatu Dębickiego ma powstać jeszcze w tym roku i będzie zajmował się pozyskiwaniem pieniędzy z Unii Europejskiej na wspólne inicjatywy ekologiczne, gospodarcze i promocyjne. – Możemy przystępować do istniejących związków, jednak możemy też powołać własny, który będzie miał ponadregionalny charakter – uważa burmistrz Wolicki. – Liczę, że przystąpią do tego związku wszystkie gminy z naszego powiatu. My już zaczęliśmy współpracować z gminą Dębica i Żyraków.            Burmistrz Wolicki rozmawia z wójtem Żyrakowa, Krzysztofem Moskalem na temat zawarcia kompromisu w sprawie poligonu, który kupiło miasto pod inwestycje. Teraz gmina ma opracować plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu za sprzedawane działki miasto może żądać więcej pieniędzy. Władze Dębicy liczą, że dzięki większym dochodom ze sprzedaży działek pod budownictwo i inwestycje uda się lepiej zagospodarować, wraz z gminą Żyraków, część poligonu przeznaczoną pod rekreację. Gmina Żyraków w przyszłości może także liczyć na zyski, dzięki inwestycjom, które wkrótce podjęte zostaną na poligonie.            Z kolei z gminą Dębica burmistrz Paweł Wolicki porozumiewa się w sprawie rozbudowy wysypiska śmieci w Paszczynie. Tematem rozmów jest także segregacja odpadów i wspólna utylizacja odpadów komunalnych, co pozwoli na obniżenie kosztów pozbywania się śmieci. To z kolei spowoduje mniejsze opłaty za wywóz śmieci dla mieszkańców miasta i gminy. Burmistrz Wolicki jest także zwolennikiem budowy zakładu leczniczego w Latoszynie i odbudowy uzdrowiska.- Uważam współpracę z sąsiednimi gminami za jeden z ważniejszych celów w kierowaniu miastem – mówi Wolicki. – Razem możemy więcej zyskać.