Dzień Twórcy i Animatora Kultury odbył się 24 maja w Domu Kultury Firmy Oponiarskiej. Symboliczne upominki działaczom i mecenasom kultury wręczył burmistrz Paweł Wolicki. Uroczystość uświetnił występ Renaty Zarębskiej. Spotkanie przygotowała Komisja Kultury pod przewodnictwem radnej Joanny Ożóg.
 

W swoim wystąpieniu burmistrz podkreślił, że praca działaczy kultury często jest niedoceniana i bardzo trudna. Jan Borek, przewodniczący Rady Miejskiej, który poprowadził uroczystość przytoczył słowa Jana Pawła II skierowane przed laty do ludzi kultury.

Lista osób nagrodzonych z okazji Dnia Twórcy i Animatora Kultury w dniu 24 maja 2007 r.

Ks. Stanisław Kołodziej, parafia Miłosierdzia Bożego, redaktor naczelny gazety parafialnej „Głos Miłosierdzia”.

Beata Strózik

Mirosław Strózik, aktywni recytatorzy oprawiający uroczystości patriotyczno – religijne

Paweł Adamek, wieloletni działacz i animator kultury, dyrygent orkiestry i chórów parafialnych, twórca spektakli operowych i widowisk patriotycznych

Wiesław Sikora,

Piotr Warżała, wieloletni członkowie zespołów ludowych obecnie członkowie zespołu Pieśni i Tańca „Gryfici”.

Robert Chodak, działacz kultury placówek spółdzielczych,

Wanda  Kostyra – Wiktorska, koordynator działalności kulturalno – oświatowej oraz charytatywnej Firmy Oponiarskiej S.A. w Dębicy

Marta Chodór, długoletni pracownik Biblioteki Miejskiej

Marcelina Palta, długoletni pracownik Biblioteki Miejskiej

Helena Wątróbska, długoletni współpracownik Muzeum Regionalnego, ofiarodawca cennych eksponatów, autorka wielu wystaw artystycznych

Mjr Krzysztof Glijer, konsultant do spraw wojskowych związany z Muzeum Regionalnym,

Andrzej Jakubowski, wieloletni chórzysta i aranżer muzycznych opracowań Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”

Zenon Piękoś, wieloletni działacz kultury, muzyk, członek zespołu muzycznego, akompaniator

Janusz Susz, muzyk i kierownik DK „Śnieżka”

Anna Puzon, akompaniator zespołów tanecznych i teatralnych

Krystyna Stępień, długoletni nauczyciel Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dębicy, wychowawca wielu laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych

Maria Bukała – Acedańska, długoletni pracownik Szkoły Muzycznej I Stopnia , animatorka kultury muzycznej w mieście, wychowawca wielu młodych muzyków

Elżbieta Kania, wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni i Współpracy Polsko – Belgijskiej „Serce za Serce”

Anna Jackowska – Frej, członek zarządu Towarzystwa Przyjaźni i Współpracy Polsko – Belgijskiej „Serce za Serce”

Marek Braun, administrator strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, wydawca folderów imprez kulturalnych

Małgorzata Gawlik, prowadząca społecznie bibliotekę regionalną Towarzystwa Przyjaciół ziemi Dębickiej

Irena Lewicka, członkini chóru parafii pw. Matki Bożej Anielskiej

Jan Szczepański, długoletni członek chóru parafii pw. Miłosierdzia Bożego

Grażyna Jałowiec, artysta plastyk, nauczyciel, obchodząca 25 – lat pracy twórczej

Ryszard Pajura, redaktor naczelny tygodnika „Obserwator Lokalny”