Wiele radości i wzruszeń towarzyszyło Wojewódzkiemu Festiwalowi „Podajmy sobie Dłoń” Na scenie dębickiego Domu Kultury „Mors” zaprezentowało się prawie dwustu wykonawców. Wraz z niepełnosprawnymi dziećmi wystąpili ich zdrowi rówieśnicy. Organizatorem VIII Festiwalu, który w tym roku zyskał rangę wojewódzkiego był Zespół Szkół nr 1.
 

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Dębicy Paweł Wolicki oraz Anna Dymna – prezes Fundacji „Mimo Wszystko”. Festiwal rozpoczął się od przecięcia wstęgi przez Mariusza Trojana – zastępcę burmistrza Dębicy, Barbarę Pelczar – Białek – dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i Wiesława Brodę – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Dębicy.

Zanim prowadząca imprezę Małgorzata Wolicka – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 zapowiedziała uczestników i krótko zaprezentowała o co w festiwalu chodzi, Wiesław Broda – dyrektor ZS nr 1 odczytał list od Anny Dymnej. Prezes Fundacji „Mimo Wszystko” w liście do organizatorów podkreślała swoją niezwykłą radość z faktu, że powiększa się grono wspierających osoby niepełnosprawne – Gorąco popieram inicjatywę. Przesyłam moje najlepsze myśli i życzę pięknych przeżyć, wzruszeń, sukcesów, radości i słońca – napisała znana aktorka.

Wykonawcy z przedszkoli integracyjnych, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno – wychowawczych  prezentowali polskie przeboje. Publiczność z  wielkim aplauzem przyjmowała wykonawców. Wszystkich nagradzała gromkimi brawami.

Jak podkreślała jedna z organizatorek Małgorzata Wolicka w festiwalu chodziło głównie o dobrą zabawę, radość, o to, żeby dzieci niepełnosprawne mogły zaistnieć, otrzymać nagrody i dużo dobrej energii. Nagrody, dyplomy i słodycze  dla wszystkich uczestników wręczyli: wiceburmistrz Mariusz Trojan, dyrektor Barbara Pelczar – Białek, dyrektor Wiesław Broda.