Oficjalnie rozpoczęła pracę świetlica środowiskowa w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ulicy Sienkiewicza. Jest to pierwsza świetlica dla młodzieży starszej. Druga świetlica pracuje na osiedlu Fredry w budynku przy ulicy Kraszewskiego. Obie zostały utworzone w ramach programu „Nie ulicy – Tak świetlicy”.
 

W swoim wystąpieniu Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy powiedziała o przesłankach leżących u podstaw tworzenia świetlic w mieście. – Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki dopingował mnie do otwarcia takich placówek. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw i wszelkich zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesne życie. Dzieci i młodzież z natury swej są słabsze a przez to bardziej podatne na negatywne oddziaływanie środowiska, w którym żyją. Nie mogą być pozostawione same sobie. Ważne jest byśmy wszyscy umieli i chcieli czuć się odpowiedzialni za każde dziecko, za każdego młodego człowieka. Tak też rozumiemy swoją misję. Dlatego inicjatywę burmistrza Pawła Wolickiego przyjęliśmy jako swoją. Obawialiśmy się trochę czy dzieci i młodzież będą chciały uczestniczyć w zajęciach w świetlicach. Szybko okazało się, że obawy były przedwczesne.

Utworzona rok temu świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Matejki „Zgrana Paka” przełamała obawy pracowników MOPS w Dębicy. Dzieci polubiły swoją świetlicę, przychodzą chętnie na zajęcia, odrabiają tutaj lekcje. Te dobre doświadczenia z rocznego funkcjonowania świetlicy na Matejki sprawiły, iż obecnie rozpoczynają pracę dwie nowe świetlice na Sienkiewicza i na Kraszewskiego.

Jednak najpierw trzeba było pozyskać pieniądze. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował projekt pod nazwą „Nie ulicy – Tak świetlicy”. Dotyczy on utworzenia kolejnych dwóch świetlic. Projekt uzyskał wysoką ocenę i został wsparty europejskimi pieniędzmi. Dębica otrzymała 760 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki tym finansom oraz pieniądzom z MOPS i miasta możemy dziś uruchomić te dwie świetlice środowiskowe. Są one skierowane do starszej młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, ale ich założeniem – podobnie jak „Zgranej Paki” – jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jej uczestników.

Program ma być realizowany do czerwca 2010 roku. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie obu świetlic oraz płace dla wychowawców i instruktorów.

Otwarta oficjalnie świetlica na Sienkiewicza powstała dzięki współpracy Starostwa Powiatowego, dyrekcji ZSZ nr 1, zakładu karnego w Dębicy i miasta.

Młodzież uczęszczająca na zajęcia może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Program jest na tyle rozbudowany, że każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Przede wszystkim sport. Dobrze wyposażona sala sportowa, siłownia, stół ping-pongowy.

Jest również pracownia komputerowa z dostępem do internetu. Zajęcia z informatyki prowadzi wykwalifikowany specjalista w tej dziedzinie. Młodzież ma szansę spróbować swoich sił w pracowniach: malarskiej, grafiki, tkackiej, szycia.

Świetlica pracuje przez 5 dni w tygodniu od godziny 11 do 19. Poza zajęciami przewidziano także wycieczki, wyjścia do kina i teatru, na basen i lodowisko. Wszyscy otrzymywać będą jeden ciepły posiłek oraz przygotować sobie we własnym zakresie kanapki i napoje.

Bardzo ważną rolę do spełnienia będzie miał doradca zawodowy, którego zadaniem jest pomoc młodzieży uczestniczącej w zajęciach w wyborze szkoły, kierunku dalszej nauki lub zawodu. Będą mogli skorzystać również z pomocy socjoterapeuty i psychologa.

– Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież miały zorganizowany czas wolny po lekcjach. To jest także w naszym interesie. Wtedy na pewno będzie mniej na naszych osiedlach chuligaństwa, w mieście będzie bezpieczniej. – powiedziała w czasie otwarcia świetlicy na ulicy Sienkiewicza Małgorzata Kędzior.

Nowe pomieszczenia świetlicy poświęcił ks. prałat Józef Dobosz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście m.in. burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, starosta powiatu dębickiego Władysław Bielawa, radni miejscy, dyrektorzy szkól i placówek Młodzież obecna na uroczystości kwiatami podziękowała Małgorzacie Kędzior i Pawłowi Wolickiemu za zainteresowanie ich problemami.