Miasto złożyło 21 listopada br. wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Wniosek dotyczy budowy małej obwodnicy północnej miasta Dębica – etap II, który obejmie remont ulicy ul. Kwiatkowskiego oraz budowę ul- Północnej wraz z przepustem. Całkowita wartość projektu wynosi 5 milionów złotych. Kwota dofinansowania wynosi 2,5 miliona złotych.
 

Zadanie obejmuje położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kwiatkowskiego, budowę przepustu od ul. Kwiatkowskiego do ul. Północnej oraz budowę ul. Północnej (do skrzyżowania z ulicą Energetyczną). Drogi stanowiące przedmiot projektu łączą się z drogami powiatowymi i gminnymi. Dzięki temu użytkownicy drogi z osiedla Kępa będą mieli dużo łatwiejszy dostęp do autostrady, centrum miasta, dworca PKP i PKS, urzędów administracji publicznej (Starostwo, Urząd Miejski), szkół, centrów handlowych. Ulica Kwiatkowskiego łączący się z drogą powiatową i stanowi część małej obwodnicy od ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej. Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo  mieszkańców osiedla Kępa gdyż wybudowanie przepustu spowoduje skrócenie drogi dojazdu o 1050 mb Państwowej Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zarejestrowano 181 wniosków w ramach programu.