Miasto Dębica zdobyło prawie 2,5 mln złotych na uregulowanie potoku Budzisz. To duży sukces pracowników Urzędu Miejskiego. Dzięki tej inwestycji prawie 80 rodzin nie będzie musiało obawiać się o swoje życie i mienie. Wniosek złożony w maju br. zyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Podkarpackiego.
 Projekt zatytułowany „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części Dębicy – etap I” został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 2 900 535 zł. Uzyskano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 465 454 zł., co stanowi aż 85% wartości całej inwestycji. W wyniku realizacji projektu zostanie uregulowany potok na odcinku od ulicy Rzeszowskiej do obwodnicy  poprzez: umocnienie dna i skarp potoku, wykonanie przepustów skrzynkowych oraz wykonanie pięciu kładek dla pieszych. Obecny stan potoku Budzisz zagraża budynkom mieszkalnym i gospodarczym zlokalizowanym w tej części miasta. W chwili obecnej zagrożeniem powodziowym objętych jest około 57 ha terenu. Na powyższym obszarze znajduje się 79 gospodarstw domowych, oraz dwa podmioty gospodarczych. Wniosek „Regulacja potoku Budzisz” przygotowany został przez Wydział Planowania Strategicznego we współpracy z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dębicy