Konferencja “Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców powiatu dębickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” odbędzie się 4 czerwca 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Organizatorem jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wraz z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym i Biurem Współpracy z Przedsiębiorcą Urzędu Miejskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Konferencja skierowana jest do właścicieli oraz pracownicy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z powiatu dębickiego. Przedsiębiorcy zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji w konkursu, jaki w czerwcu ogłosi Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Konkurs odbywać się będzie w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dotacje będzie można przeznaczyc na inwestycje, innowacyjność, zakup maszyn, rozwój przedsiębiorstwa, zakup i rozwój technologii produkcyjnych, zwiększenie wydajności produkcyjnych i inne.

Dodatkowo podczas konferencji omówione zostaną możliwości dofinansowania zaplanowanej inwestycji przez bank oraz przedstawione zostaną elementy wspierania inwestorów planujących podjąć swoje inwestycje w Dębicy.

Konferencja potrwa około dwóch godzin, z każdej firmy może uczestniczyć w niej dwie osoby. Ilość miejsc jest oraniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są do 1 czerwca 2009 roku . Początek spotkania o godz. 12:00.