Władze Miasta Dębicy przekazały plac budowy pod inwestycję: budowa ul. Pięknej wraz z odwodnieniem.
 

W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana nawierzchnia z kostki brukowej na 134 metrach kwadratowych, chodnik z kostki brukowej na 530 metrach kwadratowych. Mieszkańcy tej ulicy zyskają także kanalizację deszczową na 250 metrach bieżących. Inwestycja, która zakończona zostanie 8 września tego roku pochłonie 357 203, 85 zł z budżetu miasta. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Centrobud” Władysława Golby.

Na przekazaniu placu budowy obecni byli zastępcy burmistrza: Krzysztof Krawczyk, Mariusz Trojan, pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego –Jan Finek, Naczelnik Wydziału Promocji – Monika Rojek oraz wykonawca Władysław Golba. Wykonawca wcześniej podpisał umowę z Urzędem Miejskim, podczas przekazania placu budowy omówił szczegóły wykonania inwestycji z wiceburmistrzami. Postępami prac związanymi z budową ulicy Pięknej byli także zainteresowani mieszkańcy tej ulicy, którzy pytali o dokładne rozpoczęcie budowy i utrudnienia z tym związane.
O to, żeby droga przy której mieszkają zyskała nową nawierzchnie i chodniki zabiegali przez kilka lat. Problem ten kilkakrotnie zgłaszali podczas konsultacji społecznych.