Sztab Terenowy Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” założony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy wraz ze Stowarzyszeniem Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej „Ad Astram” po raz kolejny prowadzi zbiórkę dla najmłodszych mieszkańców z uboższych rodzin.
 

Akcja prowadzona będzie w Dębicy od 19 listopada do 20 grudnia 2007 roku.  Można przekazywać: odzież, obuwie, zabawki, książki, żywność nadającą się do długotrwałego magazynowania, środki czystości, itp.

            – Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne i firmy do aktywnego udziału w akcji na rzecz pomocy dzieciom – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Zebrane dary będą przekazane w okresie świąt Bożego Narodzenia dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

                  Akcja dotyczy tylko pomocy rzeczowej, nie przewiduje zbiórki pieniędzy.

       Zbiórka uliczna darów odbędzie się 25 listopada 2007 r. w godz. od 9 do 14 przy sklepie „Jubilatka”, ul. Krakowska – w godz. od 9 do 13 oraz market Kaufland, ul. Rzeszowska 115 – w godz od 10 do 14. Natomiast zbiórka stacjonarna darów rzeczowych od 19 listopada do  20 grudnia 2007 r. odbywać się będzie:

w siedzibie MOPS w Dębicy ul. Parkowa 28,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15, tel. (014) 6705006, wmagazynie rzeczy używanych MOPS w Dębicy przy ul. Kościuszki, pawilon 51, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 14, tel. (014) 6813860. Siedzibą Terenowego Sztabu Akcji jest MOPS w Dębicy, ul. Parkowa 28,  kontakt telefoniczny (014) 6705006 lub 6813590.

Osoby upoważnione do zbierania darów będą posiadały imienne identyfikatory.