Urząd Miejski w Dębicy organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców budowlanych z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz zagrożeń zawodowych występujących podczas robót budowlano – montażowych i remontowych.


– W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się szkolenia przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy w 2007 i w roku bieżącym postanowiliśmy zorganizować kolejne, tym razem dla branży budowlanej, bowiem w Dębicy działa 400 firm o takim profilu – mówi Ludmiła Pilch z Biura Współpracy z Przedsiębiorcą.

Szkolenie 5 czerwca br. o godz. 10, w Urzędzie Miejskim w Dębicy ul. Ratuszowa 2, sali nr 51 (parter  budynku,  sala sesyjna), poprowadzą inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy potwierdzić swój udział w szkoleniu do 26 maja 2008r., pod numerem telefonu 014/6838-146, lub e-mailem na adres: [email protected]/ BIURO WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCĄ- szkolenie/.