Dębica otrzyma pięć milionów złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na pierwszy etap budowy małej obwodnicy północnej miasta. Wniosek złożony przez Dębicę został najwyżej oceniony z projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (w ramach działania 2.1. infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne).
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał 30 grudnia 2008 r. do dofinansowania 83 projekty. Komisja konkursowa dokonała oceny merytoryczno – technicznej i jakościowej. Wśród inwestycji gminnych najwyżej oceniono wniosek z Dębicy. Łącznie podkarpackie samorządy złożyły 163 wnioski, na listach rankingowych znalazło się 39 wniosków na inwestycje na drogach powiatowych oraz 45 wniosków na inwestycje na drogach gminnych.

Łącznie koszt pierwszego etapu budowy małej obwodnicy północnej oszacowano na 9 925 834 zł.

– To kolejny sukces naszego miasta w pozyskiwaniu pieniędzy na inwestycje z funduszy unijnych – mówi Jan Warzecha, sekretarz miasta. – W grudniu ub.r. uzyskaliśmy dotację na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że także kolejne wnioski złożone przez miasto będą tak wysoko oceniane i otrzymamy dotacje na inwestycje od wielu lat oczekiwane przez mieszkańców.