Wymianie dobrych praktyk w pracy ośrodków pomocy społecznej było poświęcone spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dębicy, które odbyło się 10 grudnia. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 

Miasta byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego borykają się z podobnymi problemami. Jest nimi na pewno stosunkowo duże bezrobocie i konieczność wspomagania rodzin osób bezrobotnych. Wybudowane w przeszłości duże zakłady przemysłu ciężkiego po transformacji ustrojowej w Polsce znalazły się w trudnej sytuacji. Większość z nich zwolniła część załogi. Pozwalniani pracownicy nadal nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoich miastach, gdyż ich kwalifikacje nie odpowiadają nowym wyzwaniom i innej strukturze zatrudnienia. Zasiłki dla bezrobotnych już się skończyły. Przechodzą tym samym w orbitę zainteresowania ośrodków pomocy społecznej. Dodatkowym problemem jest to, że są to ludzie w większości starsi.

Właśnie funkcjonowaniu Domu Dziennego Pobytu w Dębicy było poświęcone pierwsze wystąpienie kierowniczki tej placówki Haliny Cholewy. Tych samych problemów dotyczyła prezentacja dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Europejską Szkołę Nowych Technologii i Turystyki oraz Fundację Educare et Servire. Prezentacji dokonali: prezydent fundacji Antoni Kamiński i Agnieszka Kudroń.

Kolejne wystąpienia dotyczyły funkcjonowania dębickiego Stowarzyszenia „Ad Astram, Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez Marzenę Sochę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, budowania partnerstwa lokalnego na przykładzie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach (prelegent Jolanta Michajluk, kierowniczka ośrodka) i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mościckiego.

Zebrani przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej Stowarzyszenia Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego zgodnie stwierdzili potrzebę kolejnych tego typu spotkań.