Kategoria: Cel 3 – Rada Miasta – właściwy organ uchwałodawczy